Harts

Här hittar du vårt sortiment av harts. Harts, som oftast består av kåda från träd ger stråkets tagel en strävhet som resulterar i friktionen mellan stråket och strängen. Denna friktion ger vibrationer som blir till ton. Ett bra tips för att ta hand om ditt instrument är att torka av löst harts från ditt instrument med en mjuk trasa efter varje speltillfälle.

Filtrera efter varumärken