Violin

Fiolen är ett stråkinstrument vars föregångare går att finna bland asiatiska och arabiska instrument. Under medeltiden uppstod flera varianter av instrumentet i Europa, där den också kom att få en stark etablering. I 1600- och 1700-talets Italien förfinades instrumentet av fiolbyggare som Stradivarius och Amati, vilkas modeller sedan dess varit stilbildande.

Att spela med stråke innebär stora möjligheter att påverka tonen. Den bandlösa och smidiga greppbrädan bidrar dessutom till otaliga variationer i musikaliskt uttryck. Fiolen är lika vanligt förekommande i konstmusik som inom folkmusik – nästan alla västerländska kulturer har med hjälp av instrumentet utvecklat en egen och unik, traditionell repertoar.

Även inom flera moderna genrer, som jazz, rock och pop, har instrumentet blivit ett populärt inslag. Några kända namn inom dessa genrer är Stéphane Grapelli, David Garret och Lindsey Sterling.

Några av samtidens klassiskt skolade violinister, som Maxim Vengerov, Hilary Hahn, och Janine Jansenbör också nämnas. Med en teknisk briljans och ett uttrycksfullt spel har de visat hur vackert detta sofistikerade instrument kan låta!

De flesta som börjar spela fiol upplever hållningen som något onaturlig. Vanligt är att man därför använder ett axelstöd som gör det lättare att balansera instrumentet. Ett annat tillbehör är harts, vilket används till att stryka över stråkens tagel för att få ett bättre grepp om strängen.