Sordin

En sordin används för att dämpa ljudet eller förändra klangen hos ett musikinstrument som exempelvis fiol eller trumpet. Här finner du olika typer av sordin för musikinstrument inom violinfamiljen.

Sordinen fästes på stallet på din fiol eller cello och dämpar därmed instrumentets ljudstyrka eller förändrar dess klang. Hos oss finner du skonsamma gummisordiner som ger en fin och säker dämpning av ditt stråkinstrument. Om du vill få en starkare dämpning rekommenderar vi en övningssordin – även kallad nattsordin. Dessa sordiner är större och ofta gjorda av metall, därför bör du vara försiktig när du fäster den på stallet då den kan stöta i locket och skada lacken.

Välkommen att kontakta oss för köp eller råd kring sordiner för ditt instrument!