Sordin

Sordinen fästes på stallet och används för att dämpa instrumentets ljudstyrka eller för att påverka dess klang. Här hittar du lätta och skonsamma gummisordiner som ger en fin och säker dämpning för ditt stråkinstrument. Vill du få en starkare dämpning rekommenderas en övningssordin, också kallad nattsordin. Övningssordiner är större och ofta gjorda av metall, så iakttag försiktighet när du fäster den på stallet då den kan stöta i locket och skada lacken.

Filtrera efter varumärken