Musiksåg

Sågen är ett udda och spännande instrument som började användas i musiksammanhang under början av 1900-talet. Den avger en svajande, glaslik ton som påminner mycket om ljudet hos thereminen. Sågen spelas vanligtvis med stråke och hålls sittandes med handtaget mellan knäna. För att få ljud i instrumentet håller du först den övre delen med ena handen, böjer bladet i en S-form och lägger sedan an stråken mot den tandlösa sidan. För att ändra tonhöjd varierar du S-kurvans storlek uppåt eller nedåt. Till skillnad mot andra stråkinstrument har sågen ett längre sustain, vilket gör att tonen kan klinga kvar en stund efter stråk.

Sågen är inte ett vanligt instrument men förekommer hos experimenterande musiker och bland vissa spelmän, vilka lätt fångar åhörarens uppmärksamhet på spelmansstämmor. Sågen kan för övrigt ses spelas av Hasse Alfredsson i filmen ”På rymmen med Pippi Långstrump”.

En känd tillverkare av instrumentet är Sandviken Stradivarius som framställt en högkvalitativ såg i ohärdat stål, speciellt anpassad för musikaliska ändamål. Ett utmärkt verktyg för dig som vill hitta nya, spännande ljud!