Mungiga

Mungigan är ett av världens äldsta musikinstrument och har spridit sig över nästan hela världen. Man tror att instrumentet kom från Asien till Europa. Mungiga ska mestadels ha varit ett folkinstrument som under medeltiden var ett typiskt instrument för tiggarmusikanter och hovnarrar. Under 1800-talet upphöjdes det till virtuosinstrument, framför allt i Österrike-Ungern och i Europa har Ungern rik folkmusiktradition och tillverkning av mungigor.

I främst Asien finns det otaliga varianter av mungigan.

Mungigan tros ha kommit till Norden under vikingatiden och de äldsta arkeologiska fynden av mungigor i Skandinavien dateras till 1200- och 1300-talen.